Noticies

18/01/2023
Prem Aquí
18/01/2023
Procés per a la selecció d’una plaça de Peó Procés per a la selecció d’una plaça d’educador/a llar d’infants, una plaça Operari/ària de neteja,una plaça Operari/ària de neteja amb torn de discapacitat,una plaça d’Auxiliar administratiu/iva i una plaça de Peó.
10/01/2023
La Diputació de Tarragona, en el marc dels ajuts del Pla d'Acció Municipal (despesa corrent) per l'anualitat 2022, va concedir una subvenció de 50.000 euros a l'Ajuntament de Masdenverge per l'actuació "Despeses corrents 2022 Masdenverge".
30/12/2022
ANUNCI Es fa públic que mitjançat el Decret d'Alcaldia decret número 2022-0000291 s'ha convocat un procés de consulta respecte la voluntat DE LA COMPRA I LA REHABILITACIÓ DEL MAS DE SANT PAU, el qual s'adjunta íntegrament a continuació. Aqui
22/12/2022
13/12/2022
La Diputació de Tarragona, en el marc de subvencions a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, ha concedit a l'Ajuntament de Masdenverge una...
09/12/2022
PROGRAMA D'ACTES
22/11/2022
La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions per la transició energètica i acció climàtica, per l’exercici 2021, ha concedit a l'Ajuntament de Masdenverge un ajut de 13.773,49€ per al projecte denominat SUBSTITUCIÓ DE ENLLUMENAT EXTERIOR EXISTENT DE VAPOR DE SODI PER TECNOLOGIA LED AL...
08/11/2022
DOCUMENTACIÓ NECESSARIA PER SOL.LICITAR PERMÍS PER A LA INSTAL.LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES • Polígon i parcel·la o carrer de la instal·lació • Pressupost instal·lador • Projecte o memòria de l’empresa instal·ladora • Certificat tècnic instal·lador • Certificat de seguretat i solidesa de la...

Pàgines