Organització

DIJOUS DIA 29 DE SETEMBRE A LES 21:00H a laSala de Plens de l’Ajuntament de Masdenverge, Convocatòria de 'PLE ORDINARI 05_2022'ORDRE DEL DIAFonaments de dretLlei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l’article53.1. c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’...
RENÉ GONEL I ARASArgonel@masdenverge.catGovernació-Personal-Serveis PúblicsAgricultura i RamaderiaIndustria ,Comerç i HabitatgeTrànsit - Parc MòbilEnsenyament i Llar d’Infants GERARD BARBERÀ I ARASAagbarbera@masdenverge.catHisenda , Pressupostos i TresoreriaUrbanisme, obres públiques i...
Exemple https://youtu.be/Y_QLsASRmA8 https:// www.youtube.com/embed/ Y_QLsASRmA8
Subscriure a