Noticies

13/12/2022
La Diputació de Tarragona, en el marc de subvencions a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, ha concedit a l'Ajuntament de Masdenverge una...
09/12/2022
PROGRAMA D'ACTES
22/11/2022
La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions per la transició energètica i acció climàtica, per l’exercici 2021, ha concedit a l'Ajuntament de Masdenverge un ajut de 13.773,49€ per al projecte denominat SUBSTITUCIÓ DE ENLLUMENAT EXTERIOR EXISTENT DE VAPOR DE SODI PER TECNOLOGIA LED AL...
08/11/2022
DOCUMENTACIÓ NECESSARIA PER SOL.LICITAR PERMÍS PER A LA INSTAL.LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES • Polígon i parcel·la o carrer de la instal·lació • Pressupost instal·lador • Projecte o memòria de l’empresa instal·ladora • Certificat tècnic instal·lador • Certificat de seguretat i solidesa de la...
19/10/2022
Lo proper 20 d'octubre farà 140 anys que... "A Masdenverge va caure un globo..." per n'este motiu i amb la col.laboració del "Museu de les Terres de l'Ebre", este matí ha anat a l'escola Rosa Gisbert la senyora Íngrid Bertomeu a explicar als alumnes de CM i CS este esdeveniment. La tradició del ‘...
19/10/2022
L’Ajuntament de Masdenverge, mitjançant l’acord de ple de data 26/05/2022 ha acordat aprovar inicialment la inclusió al Catàleg de Masies Rurals de Masdenverge el “Mas del Rasquerà”. S’obre un període d'informació pública pel termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest edicte...
23/09/2022
RUTES - EXHIBICIONS - GASTRONOMIA - COMERÇ - TURISME
23/09/2022
Nou horari de Biblioteca Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 17:00 h a 20:00 h Dimecres de 10:00 h a 13:00h

Pàgines