Període mitjà de pagament

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEÏDORS TRIMESTRAL

1 TRIMESTRE ANY 2023

 12,40 dies

Subscriure a