Convocatòra de Ple 10.07.23 -- 21:00h

ORDRE DEL DIA


RATIFICACIO URGENCIA
APROVACIO PROGRAMA DE FESTES
APROVACIO PROGRAMA ACTES TAURINS
APROVACIO DEL PLA DE MENJADOR AMB US DE CARMANYOLA LLAR INFANTS
APROVACIO DE L'ACTUALITZACIO DEL DUPROCIM
APROVACIO FESTES LOCALS 2024
APROVACIO PROJECTE CALDERA ESCOLAR

ALCALDIA

PROPOSTA PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENARIES 
COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES
NOMENAMENT REPRESENTANTS A ALTRES ORGANISMES O ORGANS
ATRIBUCIONS AL PLE ALCALDIA / CARTIPAS
APROVACIO REGIM DEDICACIO, RETRIBUCIONS, ASSISTENCIES, ETC
NOMENAMENT TINENTS ALCALDE

Subscriure a