Convocatòra de Ple 30.11.23 -- 21:00h

ORDRE DEL DIA

APROVACIO ACTA ANTERIOR 012_2023
1. 012_2023 PLE ORDINARI

DACIO COMPTES DECRETS
2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 270 al núm. 307 de
2023

APROVACIO CONVENIS CONSELL COMARCAL
3. 2023_CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL
DEL MONTSIÀ I L'AJUNTAMENT DE MASDENVERGE PER A LA
REALITZACIÓ D’ACTUACIONS DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ MITJANÇANT
EL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ 2023.

APROVACIO DEL PROGRAMA DE LES FESTES NADALENQUES
4. 2023_ APROVACIO PROGRAMA FESTES NADALENQUES

APROVACIO ELS PERIODES DE RECAPTACIÓ EN VOLUNTARIA DELS
TRIBUTS MUNICIPALS PER A L'EXERCICI 2024
5. FIXACIÓ DELS PERÍODES DE RECAPTACIÓ EN VOLUNTÀRIA DELS
TRIBUTS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI DE 2024

PRECS I PREGUNTES

Subscriure a