PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM)

08/02/2022

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM)

La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions vinculades al PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL (PAM), per l'anualitat 2021, ha aprovat la següent subvenció:
 
Beneficiari: Ajuntament de Masdenverge
Concepte: Pla d'Acció Municipal (PAM) despeses corrents
Pressupost Elegible: 50.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 50.000,00 euros