AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA

05/05/2023

AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA

Resolució TER/1182/2023, de 4 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans de l’any 2023.

Bases reguladores, Resolució TES/1095/2020, de 19 de maig, (DOGC núm. 8140 de 25.05.2020), modificada per la TER/914/2023, de 16 de març, (DOGC núm. 8879, de 25.05/2023).

Aspectes més rellevants:


 Terminis de presentació de sol·licituds: des del 14 d’abril al 30 de juny del 2023.
 Modalitats de sol·licitud: Via telemàtica i presencial.
 Àmbit territorial: Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre.
 Oficines on presentar les sol·licituds:
o Presencialment: als 4 consells comarcals, l’Oficina d’Habitatge de l’Ajuntament de Tortosa i qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà de la Generalitat de Catalunya.
o Telemàticament: https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Subvencions_arranjament_interior
 Obres subvencionables:
o Assolir mínims d’habitabilitat a l’habitatge.
o Adequar a la normativa vigent les xarxes de instal·lacions.
o Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora d’accessibilitat.
 Persones beneficiàries: unitats de convivència que incloguin entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge objecte de l’arranjament, i a les quals les obres de reforma els beneficiïn directament.